Cultuurverandering = Structuurverandering

Visie

Cultuurveranderingen in organisaties komen alleen tot stand wanneer er binnen de structuur aanpassingen worden gedaan. Pas dan veranderen de mindset en het gedrag van medewerkers.

Structuur-, gedrag- en cultuurveranderingen

Het managementteam van een organisatie gaf aan dat het niet lukt om de gewenste cultuurverandering te laten plaatsvinden omdat medewerkers keer op keer terugvielen in oude patronen. De eerste vraag die Adema organisatieadvies & -ontwikkeling stelde, was: “Welke organisatorische structuuraanpassingen zijn er al gedaan?”
Lees Meer

6 stappen naar organisatiecultuurverandering

U wilt een cultuurverandering binnen uw organisatie op gang brengen, maar u weet nog niet precies hoe? Adema organisatieadvies & -ontwikkeling helpt u in zes stappen.
Lees Meer

Inspiratie

Wist u dat uw medewerkers kunnen leren van het gedrag van buffels en ganzen? Dat er een interessante vergelijking te maken valt tussen organisaties en kleuters? Wat de invloed is van de ‘ouderwetse’ 5R’en (Rust, Regelmaat, Reinheid, Respect en Resultaat) op uw organisatie? Adema organisatieadvies & -ontwikkeling licht het graag toe.
Lees Meer