De route naar een veranderde cultuur

Een cultuurverandering in zes stappen.

01 Gesprek

Image

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we samen wat Adema organisatieadvies & ontwikkeling voor u kan betekenen.

Image

02 Onderzoek

Image

Een onderzoek in de organisatie leidt tot een knelpunteninventarisatie, oorzakenanalyse en een specificatie van de oplossingsruimte.

03 Structuur

Image

Nu de oplossingsruimte bekend is kan een verniuewde organisatorische infrastructuur voor de organisatie ontworpen worden.

04 Mindset

Image
In hoeverre is een mindsetverandering gewenst rondom de collectieve waarden en overtuigingen binnen de organisatie?

05 Veranderd Gedrag

Image

Door wijzigingen in de organisatorische infrastructuur en mindset van de medewerkers zal het gewenste gedrag ontstaan.

06 Veranderde Cultuur

Image

De gecreëerde samenhang tussen de organisatorische infrastructuur, mindset en gewenste gedrag leidt tot de gewenste cultuur.

Is uw interesse gewekt?

Heeft u interesse om samen met Adema organisatieadvies & -ontwikkeling de route naar een veranderende organisatiecultuur te bewandelen? Of wilt u graag alleen onderzoek laten doen in uw organisatie om een beter beeld te krijgen van wat er in organisatie of team speelt? Neem dan contact met ons op. 

Neem contact op