You want to change your organisation?

Change the way you think

Image

De buffel vs. de zwanen

Organisatiedeskundige James Belasco (1936) geeft in zijn boek ‘The flight of the buffalo’ (1993) op een treffende wijze weer wat er binnen organisaties kan gebeuren wanneer medewerkers klakkeloos achter een leider aan lopen. We demonstreren dit aan de hand van een voorbeeld op een willekeurige school

Oude indianen hadden in de gaten dat een kudde van duizenden buffels één leider volgt. Als de indianen vlees nodig hadden, joegen ze de leider over de rand van de klif. De overige buffels volgden trouw en vielen te pletter in het ravijn.
De parallel met een school is snel gelegd. Op een school wordt een onderwijsvernieuwing ingevoerd, maar docenten zien al snel dat de veranderingen ten koste gaan van de leerlingen. Ze zijn echter loyaal aan hun leider, volgen hem en stellen geen kritische vragen over de implementatie van de nieuwe onderwijsvorm. “Evalueren? Daar doen we niet aan.”
Belasco wijst er ook op dat een kudde buffels soms geen leider heeft. De kudde loopt dan doelloos rond, wachtend op ‘instructies’. Ook daarvan is sprake op de school uit ons voorbeeld. Door een gebrek aan leiding gebeurde er niets – docenten wachtten op instructies – met als gevolg dat de verbondenheid met de school verdween.

Vervolgens introduceert Belasco ‘The flock of interdependant geese’. Om te overleven trekken ganzen van plek A naar plek B. Ganzen wachten niet op de leider, maar vertrekken wanneer het tijd is om te gaan. Ze weten allemaal in welke richting ze moeten gaan en vliegen afwisselend op kop, waardoor ze als groep twee keer zo snel vliegen als een individuele gans. Wanneer een gans ziek is en de formatie moet verlaten, wordt hij begeleidt door enkele ganzen die bij hem blijven. Als de zieke gans hersteld is, vertrekken ze weer.

Belasco stelt dat de buffels in de organisatie moeten leren vliegen als ganzen. Maar hoe leer je een buffel nu vliegen als dat evolutionair gezien niet mogelijk is. Adema organisatieadvies & -ontwikkeling bewandelt graag met u het pad om de buffels in uw organisatie te leren vliegen als ganzen.