Cultuurverandering = Structuurverandering

Cultuurveranderingen in organisaties kunnen alleen tot stand komen door binnen de organisatorische infrastructuur aanpassingen te verrichten waardoor de mindset en het gedrag van de medewerkers veranderen.
Image
Image

Structuur

Een organisatie bestaat uit een organisatiestructuur, HRM en technologie. Samen vormt dit de structuur, ook wel het fundament voor uw organisatie.

Een organisatie kunt u zien als een huis. Dat huis bestaat onder andere uit de volgende bouwstenen:

 • Het positioneren van het (directie)team
 • Het zorgdragen voor effectieve teamvorming
 • Het ondersteunen van team(s)
 • Het aanbieden van training en coaching
 • Het effectief inzetten van werkmethodieken
 • Het bepalen en vastleggen van beslissingsbevoegdheid
 • Het realiseren van randvoorwaarden
 • Het formuleren van arbeidstaakkenmerken

Welke invulling geeft u aan de verschillende bouwstenen? Vallen medewerkers telkens terug in hun oude gedrag? Laat Adema organisatieadvies & -ontwikkeling onderzoek doen naar de knelpunten in uw organisatie.

Image

Mindset

Spelen persoonlijk belangen van medewerkers een nadelige rol in uw organisatie? Dit zie ik regelmatig bij organisaties met een monopoliepositie. Denk aan organisaties in de publieke sector, zoals gemeente en onderwijs. Dit type organisatie kan ongevoelig raken voor omgevingsfactoren met als gevolg dat persoonlijke belangen van medewerkers voorrang krijgen boven de kernwaarden van de organisatie. Een verandering in ‘de mindset’ van medewerkers is dan essentieel. Heeft u uw medewerkers weleens geconfronteerd met hun ideeën over hun functie, werk-privé-balans en omgang met klanten? En deze waar nodig in twijfel getrokken? Adema organisatieadvies & -ontwikkeling helpt de vinger op de zere plek te leggen door een analyse te maken van de structuur van uw organisatie.

Image

Inspiratie

Het gedrag van uw medewerkers wordt mede bepaald door de antwoorden op de volgende vier vragen:

 1. Kunnen uw medewerkers voor hun gevoel autonoom werken in de organisatie?
 2. Voelt een medewerker zich competent voor het werk dat hij doet?
 3. Voelen de medewerkers zich verbonden met de organisatie?
 4. Zijn de doelen uitdagend, voelen medewerkers succeservaringen en krijgen ze feedback op het proces dat ze doorlopen?

Gevolgen van hun gedrag zijn merkbaar in uw organisatie. Lukt het maar niet om te voorkomen dat medewerkers in hun oude gedrag vervallen? Adema organisatieadvies & -ontwikkeling kan voor uw organisatie een oorzakenanalyse maken.

Alvast een vraag aan u: Ga voor uzelf na wat u denkt dat uw medewerkers op de vragen antwoorden.

Image

Cultuurverandering
=
Structuurverandering

“Vanaf vandaag heerst er in onze organisatie een professionele cultuur”. Was het maar zo eenvoudig. Een cultuurverandering duurt lang. Veranderingen in structuur en mindset daarentegen zijn op relatief korte termijn -binnen een half jaar- toepasbaar en haalbaar. En wanneer er een goede structuur en mindset is, ziet u ook gedragsverandering bij uw medewerkers. Gebeurt dit altijd? Ja, maar het is van belang dat het gedrag van een individuele medewerker aansluit bij de gewenste cultuur. Pas dan kunnen er stappen worden gezet naar de juiste cultuur. Dus, de stappen naar cultuurverandering zijn:

 1. Korte termijn: Aanpassingen in de structuur van uw organisatie en de mindset van medewerkers…
 2. Middellange termijn: Leiden tot gedragsverandering …
 3. Lange termijn: En zetten cultuurverandering in werking

  Is uw interesse gewekt?

  Heeft u interesse om samen met Adema organisatieadvies & -ontwikkeling de route naar een veranderende organisatiecultuur te bewandelen? Wilt u de leergang ‘Implementatie van een Cultuurverandering in de (onderwijs)Organisatie’ volgen? Of wilt u graag alleen onderzoek laten doen in uw organisatie om een beter beeld te krijgen van wat er in organisatie of team speelt? Neem dan contact met ons op.