Leergang Implementatie van een Cultuurverandering in een (onderwijs)Organisatie

De oorsprong, de verandering, het DNA | Praktisch aan de slag de cultuurverandering | Verleden, heden, toekomst

Omschrijving

Klaar met pleisters plakken? Weg uit de eilandencultuur? Is de organisatie klaar voor professioneel kapitaal en heeft u het gevoel dat u als team van leidinggevenden toe bent aan een cultuurverandering in uw (onderwijs)organisatie? Dan is de driejarige leergang Implementatie van een Cultuurverandering in de (onderwijs)Organisatie weggelegd voor uw team. Geheel naar onze visie stapt u als team in een traject waarin u zelf aan de slag gaan met het implementeren van de verandering. Doordat wij schuin achter u staan tijdens het implementatieproces, kunnen we het team op de juiste manier begeleiden en dienen als sparringpartner. Dit doen we onder meer door tussentijdse voortgangsgesprekken en uiteraard tijdens de driedaagse trainingen.

Juiste mix van elementen
De leergang bestaat uit een juiste mix van wetenschappelijk theorieën en modellen, inzichten uit de ondernemerswereld en sportwereld, praktische werkmethodieken en ervaringen uit de onderwijspraktijk. Deze juiste mix van elementen geeft u team de bouwstenen om te werken aan een succesvolle structuur voor het implementeren van de cultuurverandering.

Opbrengst

De leergang ‘Implementatie van een Cultuurverandering in de (onderwijs)Organisatie’ levert u elke driedaagse weer een goed gevulde rugzak met praktisch tools op waarmee u direct aan de slag kunt in uw (onderwijs)organisatie. Bang voor weerstand? Tijdens de training leren we u om de weerstand om te zetten naar iets positiefs. Gaandeweg de leergang gaat u merken dat in de organisatie de cultuurverandering zich vormgeeft en resultaten en werkplezier verbeteren. Doordat het kernteam van leidinggevenden en medewerkers de cultuurverandering zelf implementeren en uitdragen, zal het steeds makkelijker worden om iedereen in de organisatie mee te krijgen.

Doelgroep

Leidinggevenden die klaar zijn met pleisters plakken en een passende cultuur in hun organisatie-DNA willen invlechten.

Voorkennis
Voor deze training is voorkennis geen vereiste.

Opzet van de training

De opbouw van de leergang is gebaseerd op de visie van Adema organisatieadvies & -ontwikkeling en bestaat uit drie stappen verdeelt over drie jaar.

Stap 1: De oorsprong
De eerste periode gaat u met het team antwoord geven op de centrale vraag: waar ligt de oorsprong van de organisatie? Als het team de oorsprong duidelijk voor ogen heeft en de noodzaak van het voortbestaan van de organisatie in kaart heeft gebracht, gaan we met de verschillende bouwstenen het fundament leggen die nodig zijn voor de gewenste organisatiecultuur. In deze fase is het ook van belang om in de organisatie stil te staan bij rust, regelmaat, reinheid en respect. In de toekomst kan hierdoor sneller resultaat geboekt worden.

Stap 2: De verandering
Nu het fundament op orde is, is de weg vrijgemaakt voor de gewenste veranderingen. Door (subtiele) toevoegingen en wijzigingen in de structuur, is de verandering zodanig ingericht dat er een mindset verandering bij de medewerkers ontstaat. In deze fase krijgen medewerkers soms de neiging om terug te vallen in oude patronen. Doordat het team wekelijks stilstaat bij het verfijnen van de veranderingen wordt dit tot een minimum beperkt. Het gedrag dat past bij de gewenste cultuur krijgt tijdens deze stap ook zijn vorm.

Stap 3: Het DNA
Afhankelijk van de organisatie gaat u in de eerste of tweede helft van jaar twee merken dat alle doorvoeringen die zijn verricht ten behoeve van de cultuurverandering lekker beginnen te lopen. Het moment is daar om door te pakken en het verschil te maken. Het fundament is goed en de mindset is daar. De focus komt nu met name te liggen op het gedrag van de medewerkers. Door heldere en uitdagende doelen wordt organisatiegedrag ingevlochten in het DNA van de organisatie en ontstaat de gewenste organisatiecultuur.

Trainingsopzet per jaar

Tijdens de eerste twee jaar is er drie keer per jaar een driedaagse. De driedaagse heeft telkens dezelfde opbouw en in de tussenliggende periode gaat het team aan de slag met de implementatie van de cultuurverandering. In de tussenliggende periode vindt ondersteuning plaats middels voortgangsgesprekken. In het derde jaar worden er drie verdiepingsdagen georganiseerd.

Jaar 1 en 2
Dag 1
Tijdens deze dag wordt de afgelopen periode geëvalueerd. Wat ging er goed? Wat behoeft verbetering? Welke toevoegingen zijn nodig? Op deze manier wordt er bewust stilgestaan bij de afgelopen periode. De werkvormen die gebruikt worden, kunnen door het team direct worden ingezet in hun eigen implementatieproces.

Dag 2
De tweede dag staat in het teken van het onderwerp van de driedaagse. Theorieën worden vertaald naar praktische handvatten voor de komende periode.

Dag 3
De laatste dag wordt aan de hand van de opgedane kennis en ervaringen van dag 1 en dag 2 het plan van aanpak gemaakt voor de komende periode. Het team kan de volgende werkdag direct aan de slag.

Er is bewust gekozen voor deze opbouw van bewustwording naar theorie naar praktijk. Door op de laatste dag de komende periode voor te bereiden, levert dit u tijdswinst op.

Jaar 3
Verdiepingsdag
In jaar drie wordt er drie keer een verdiepingsdag georganiseerd. Tijdens deze dag blikt u terug op de afgelopen periode. Wat ging goed? Wat behoeft verbetering? Waar zijn successen geboekt? Door gericht te kijken naar wat er nog toegevoegd kan worden, word er een verdiepingsslag gemaakt. Tot slot wordt er gekeken naar de komende periode.

Download hier de folder 'Leergang Implementatie van een Cultuurverandering in een (onderwijs)Organisatie'.

Meer informatie of inschrijven? Neem contact op!

Investering

Jaar 1 en 2
Totaalprijs er jaar
11.950,- BTW vrij

Jaar 3
Totaalprijs € 3.250,- BTW vrij

Incompanytraining
Maximaal 8 deelnemers

Studiemateriaal

Inclusief reader, praktische
tools en (wetenschappelijke)
artikelen.

Optioneel | externe locatie

Driedaagse
€ 295,- per persoon incl. BTW
Geheel verzorgd | zaalhuur,
ontbijt (2), lunch (2), diner (2),
en overnachting (excl. drank).

Verdiepingsdag
€ 75,- per persoon incl. BTW
Geheel verzorgd | zaalhuur,
lunch of diner (excl. drank).

Duur van de training

Jaar 1 en 2
3x Driedaagse
Dag 1 | 09.30 uur 17.30 uur
Dag 2 | 09.30 uur 17.30 uur
Dag 3 | 09.30 uur 16.00 uur

Jaar 3
3x Verdiepingsdag
09.30 uur – 16.00 uur

Beschikbare data

In overleg.

In elke training de drie basiselementen:

Bewustwording | Theoretische achtergrond | Praktijkgericht

Visie

Een verandering verdient de juiste voorbereiding. Of het nu de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem, het creëren van een lerende organisatie of het implementeren van een cultuurverandering is. Het vertrekpunt om succesvol te zijn, begint met de juiste voorbereiding. Een goede training is dé bouwsteen voor een gedegen fundament om de verandering op plaats te laten vinden. Start je veranderprocessen daarom met de juiste training of leergang van Adema organisatieadvies & -ontwikkeling.

Maatwerk

Heeft u een trainingsvraag die niet tussen onze trainingen of leergangen staat? Neem gerust contact met ons op. Iedere organisatie is uniek en heeft haar eigen uitdagingen. Samen met u kijken we graag naar passende thema’s voor een maatwerktraining.

Meer informatie of inschrijven? Neem contact op!

Incompanytraining

We bieden al onze trainingen en leergangen aan als een incompanytraining. Extra voordeel hiervan is dat de training of leergang op maat gemaakt kan worden op uw specifieke situatie. De incompanytraining kan plaatsvinden op uw eigen locatie, maar het kan ook interessant zijn om de training op een externe locatie te laten verzorgen door ons.

Stichtingniveau |
 samenwerkingsverband

Met meerdere scholen tegelijkertijd deelnemen? Dat kan! Vraag naar de mogelijkheden.